Registratie

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is de landelijke oncologische ziekteregistratie in Nederland met gegevens van alle kankerpatiënten sinds 1989. Het gaat daarbij om informatie over diagnostiek (beperkt), tumorkarakteristieken en initiële behandeling. De gegevens worden op gestandaardiseerde wijze verzameld door speciaal geschoolde datamanagers op basis van informatie uit de medische dossiers in alle ziekenhuizen in Nederland.

IKNL maakt regelmatig overzichten op basis van de gegevens in de kankerregistratie en publiceert over onderwerpen als incidentie, overleving en prevalentie. Dit wordt gepubliceerd in vakbladen en regiorapportages worden gedeeld met zorgprofessionals, beleidsmakers en anderen. De gegevens leiden tot beter inzicht, effectievere interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker.

Itemset

Onderstaande lijsten geven een weergave van de verzamelde items in de NKR voor eierstokkanker. Voor meer informatie over de geregistreerde items kunt u contact opnemen met de afdeling NKR analyse of één van onze onderzoekers met aandachtsgebied gynaecologische kanker.

Itemlijst NKR ovariumcarcinoom

Cijfers op maat  

Via NKR cijfers in bovenstaand menu kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht en leeftijd. Ook biedt IKNL op verzoek cijfers op maat.

Voor het beantwoorden van specifiekere vragen of voor inzichten ten behoeve van klinisch en epidemiologisch onderzoek, kunnen aanvullend gegevensaanvragen ingediend worden.