nieuws


nieuws over cijfers

 • In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de NKR, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekendmaakte. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.
  De meest voorkomende kankersoorten in Nederland zijn darmkanker, huidkanker en borstkanker. Naast het positieve bericht over de geringere stijging van het totaal blijven de verschillen in incidentie en overleving tussen de kankersoorten groot.
  Lees meer
 • Bij het bepalen van de aantallen vrouwen met longkanker en het analyseren van de cijfers uit de NKR is onder meer rekening gehouden met de bevolkingsopbouw en omvang van de gemeenten. Voor wie meer wil weten van het berekenen van de ESR, de statistische significantie en de toevalskansen, hier een aantal faq's.
  Lees meer
 • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker. Tussen de hoogste en laagste aantallen diagnoses zit een factor acht. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in Rucphen per 100.000 vrouwen jaarlijks 81 vrouwen longkanker krijgen en in Bergambacht en Winsum tien. In het verleden kwam longkanker voornamelijk bij mannen voor. Tegenwoordig is van het totaal van 11.910 nieuwe longkankerpatiënten in Nederland per jaar 5.084 vrouw (43%). Longkanker wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door roken. Dit vraagt om lokaal tabaksbeleid.   
  Lees meer
 • Rond 15 december is er veel publiciteit geweest over de uitkomsten van een observationeel onderzoek naar de verschillen op lange termijn tussen borstsparende chirurgie aangevuld met radiotherapie versus een borstamputatie. Uit deze studie blijkt dat borstsparende therapie tot een significant betere 10-jaarsoverleving leidt bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker vergeleken met patiënten die een amputatie kregen. De studie toont verder aan dat de 10-jaars metastasevrije overleving significant beter is na borstsparende chirurgie met radiotherapie dan amputatie bij patiënten met T1N0 stadium van borstkanker (kleine tumoren zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren). In dit artikel een toelichting van de onderzoekers.
  Lees meer
 • In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld. Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van vier ziekenhuizen blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering.
  Lees meer
 • IKNL is eind 2014 begonnen met het per tumorsoort herzien van de datasets van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR): de NKR+. Een herziening van de data op relevantie was nodig. Ook werd van oudsher alleen de primaire behandeling geregistreerd. Nu omvatten de datasets het gehele behandeltraject. Een ander pluspunt van NKR+ is dat IKNL medisch specialisten actiever betrekt bij de inhoud van de datasets. Zo komen we gezamenlijk tot datasets, waarmee medisch specialisten aan de eisen van transparantie van zorg kunnen voldoen en meer inzicht krijgen in de (deel)resultaten van het medisch handelen.
  Lees meer
 • Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars, fabrikant Celgene en IKNL hebben afspraken gemaakt over het gebruik van pomalidomide (Imnovid®), een nieuw geneesmiddel, waar patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat bij hebben. Het gaat om afspraken over het voorschrijven, bekostigen en de prijs van dit innovatieve middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken. In opdracht van HOVON verzorgt IKNL het lokale datamanagement. IKNL registreert de extra items van honderd patiënten met refractair multipel myeloom in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en rapporteert na zes en na twaalf maanden.
  Lees meer
 • De zorg voor kankerpatiënten varieert per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis pakt men het anders aan dan in het andere ziekenhuis. Hierdoor is de geleverde zorg afhankelijk van het ziekenhuis waar iemand terecht komt en dat willen we niet. Tegelijkertijd weten we steeds meer over kanker en willen we met nieuwe technologieën meer zorg op maat bieden. Dat is juist gewenste variatie. Professor dr. Sabine Siesling van de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) en senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onderzoekt of variatie invloed heeft op de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Op 24 september 2015 spreekt Siesling haar oratie uit.
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: