Prevalentie huidkanker

De 10-jaarsprevalentie geeft het aantal patiënten weer dat op een bepaald moment in Nederland woonachtig is en in de 10 jaar daarvoor gediagnosticeerd is met kanker. De 10-jaarsprevalentie van BCC, PCC en melanoom is respectievelijk 293.000, 60.000 en 43.000. 

De 10-jaarsprevalentie voor BCC is niet exact te herleiden doordat er destijds geen landelijke registratie was. De data zijn geëxtrapoleerd op basis van de voormalige regio die tot 2014 ondersteund werd door Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ); dit betreft de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg.

In onderstaande grafiek is de meest recente prevalentie van plaveiselcelcarcinoom en melanoom weergegeven.