Sterfte huidkanker

Het sterftecijfer van melanoom steeg over de jaren naar ongeveer 4,6 per 100.000, maar is vanaf 2010 min of meer stabiel. In 2017 zijn bijna 800 patiënten overleden aan melanoom.

Voor het bepalen van de sterfte aan huidkanker wordt gebruikgemaakt van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De sterftecijfers van het CBS maken geen onderscheid binnen de niet-melanoom vormen van huidkanker. Gezien de relatieve overlevingscijfers kan gesteld worden dat er nauwelijks patiënten overlijden aan BCC. De sterfte aan de overige niet-melanoom huidkankers is relatief laag, het gaat in totaal om ongeveer 100 sterfgevallen per jaar.