Ruim 1:3 maagkankerpatiënten ontwikkelt recidief en/of afstandsmetastasen

Ruim een derde (37%) van de met curatieve intentie behandelde maagkankerpatiënten ontwikkelt later een locoregionaal recidief en/of afstandsmetastasen, ondanks chirurgie met perioperatieve behandeling. Verder blijkt uit onderzoek van Ibtissam Mokadem (IKNL) en collega’s dat een meerderheid van deze patiënten (89%) te maken krijgt met afstandsmetastasen. Om de overleving van deze patiënten te verbeteren, zijn volgens de onderzoekers multimodale behandelstrategieën nodig gericht op het voorkomen van afstandsmetastasen.
 

In de meeste West-Europese landen maakt perioperatieve chemotherapie deel uit van de standaard curatieve behandeling van maagkanker. Niettemin blijft het aantal recidieven hoog na multimodale behandeling. In deze studie is onderzoek gedaan naar recidiefpatronen bij patiënten in de klinische praktijk die perioperatieve chemotherapie kregen tijdens een maagkankeroperatie.

Opzet en resultaten

Voor deze studie werden patiënten (cT1N+ / cT2-4a, X; elke cN; cM0)geselecteerd die tussen 2010 en 2015 zijn gediagnosticeerd met adenocarcinoom van de maag en die ten minste preoperatieve chemotherapie plus een gastrectomie kregen met curatieve opzet. De data waren afkomstig van 18 Nederlandse ziekenhuizen en verkregen via de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Aanvullende gegevens over type chemotherapie en incidentie van recidieven werden verzameld uit medische dossiers. De onderzoekers onderzochten de patronen, percentages en het moment van optreden van recidieven en voerden multivariabele Cox-regressie uit om prognostische factoren voor het terugkeren van de ziekte te bepalen.

In totaal werden 408 patiënten geïdentificeerd die aan de inclusiecriteria voldeden. Na een mediane follow-up van 28 maanden had 37% van de maagkankerpatiënten een recidief, van wie een meerderheid (89%) afstandsmetastasen had. De recidiefvrije 1-jaarsoverleving was 72%. Het risico op een recidief was hoger bij patiënten van 60 jaar en ouder, bij stadium ypN+ (HR: 4,9), bij een gedeeltelijke of afwezigheid van tumorregressie (risico 2,63), drie in plaats van zes of meer chemotherapiecycli (HR 3,04), een R1-resectie (HR 1,52) of bij minder dan vijftien verwijderde lymfeklieren (HR 1,64).

Conclusies 

Ibtissam Mokadem en collega’s concluderen dat een aanzienlijk aantal patiënten met maagkanker die met curatieve intentie zijn behandeld, ondanks chirurgie en perioperatieve behandeling, later toch met een recidief te maken krijgen. In lijn met eerdere studies blijkt dat een meerderheid (90%) afstandsmetastasen ontwikkelt. Dit geeft het belang aan van multimodale behandelstrategieën gericht op het voorkomen van afstandsmetastasen bij deze patiënten.

categorie: Maagkanker Registratie
Gerelateerd

Synoptische PA-verslagen bij slokdarm- en maagkanker vollediger

Introductie van synoptische verslaglegging leidt tot verbetering van de volledigheid van pathologieverslagen bij chirurgische behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker. Dat concluderen Nikolaj Baranov (Radboudumc) en collega’s aan de hand van gegevens uit de PALGA-databank en Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De volledigheid was beter wat betreft informatie over tumorgrootte, gradering, lokalisatie, tumorregressie na neoadjuvante therapie en lymfovasculaire & perineurale invasie. De onderzoekers adviseren synoptische verslaglegging een vast onderdeel te maken van de standaardzorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker.

lees verder

Laatste incidentiecijfers voor slokdarm-, maag- en HPB-tumoren

Steeds meer mensen kregen de afgelopen drie decennia een diagnose slokdarm-, alvleesklier- of leverkanker. Uitgedrukt in aantal diagnoses per 100.000 inwoners (ESR) en gecorrigeerd voor leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking, is de stijging minder uitgesproken. Dat toont dat toename van het aantal diagnoses van deze kankersoorten grotendeels te verklaren is door de gestegen leeftijd van de bevolking. Het aantal tumoren van galblaas en galwegen bleef nagenoeg stabiel, terwijl het aantal diagnoses van maagkanker is gedaald.

lees verder