Sterfte prostaatkanker

Absoluut gezien is het aantal mannen dat sterft aan prostaatkanker de afgelopen decennia toegenomen wat grotendeels het gevolg is van de dubbele vergrijzing (meer ouderen, die ook ouder worden). Relatief gezien is de mortaliteit sinds het midden van de jaren ’90 sterk afgenomen (zie onderste grafiek met de gestandaardiseerde sterfte (ESR)). Factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn invoer PSA-testen, toegenomen toepassing van het rectaal toucher, de transrectale echografie en biopsie, naast betere stagering en behandeling.