Onderzoek bij prostaatkanker

Gegevens uit de NKR zijn een belangrijke bron van informatie voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers van IKNL, urologen, pathologen, radiotherapeuten, medisch oncologen en onderzoekers in academische en perifere ziekenhuizen analyseren deze data voor het optimaliseren van de zorg.

Daarnaast rapporteert IKNL deze data aan regionale samenwerkingsverbanden om praktijkvariatie binnen een regio en/of verschillen ten opzichte van landelijke trends inzichtelijk te maken. Deze rapportages bieden mogelijkheden om aandachtspunten te signaleren voor verdere kwaliteitsverbetering en optimalisatie van samenwerkingsafspraken. Zo zijn er in de afgelopen jaren in diverse regio’s rapportages gepresenteerd over variatie in prostaat-, blaas- en nierkankerzorg met vergelijkingen van de uitkomsten van zorg tussen ziekenhuizen. Ook zijn extra, tumorspecifieke details in kaart gebracht.

Publicaties

Onderzoekers van IKNL publiceren in samenwerking met zorgprofessionals ieder jaar een groot aantal studies om de zorg voor patiënten met prostaatkanker te verbeteren. Hierover verschijnen vaak nieuwsberichten die u onder nieuws kunt teruglezen. 

Zorgprofessionals die onderzoek willen uitvoeren met NKR-gegevens kunnen een verzoevoor een gegevensaanvraag indienen bij IKNL.  

Risico 2e primaire tumor na radiotherapie prostaatkanker

KWF heeft subsidie toegekend aan een gezamenlijke project van Erasmus MC en IKNL, getiteld “Zijn moderne bestralingstechnieken veilig als het gaat om de kans op nieuwe primaire tumoren na uitwendige bestraling voor prostaatkanker”. Meer inzicht in de mogelijk late effecten van moderne radiotherapie is belangrijk voor het bepalen van de meest optimale behandeling voor patiënten met prostaatkanker, zodat eventuele risico’s zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Voor dit onderzoek worden in de diverse Nederlandse radiotherapiecentra data over de technische aspecten van de radiotherapie verzameld en gekoppeld aan gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).
 

lees verder

ProZIB

We willen allemaal perfecte kwaliteit van zorg. Overal! Niet alleen in ons eigen ziekenhuis, maar in alle ziekenhuizen. Immers, dat familielid van ons komt hoogstwaarschijnlijk terecht in dat andere ziekenhuis. En hij of zij moet toch ook optimaal behandeld worden. Maar is die zorg overal perfect? Zijn er niet te grote verschillen? Daarvoor hebben we uitgebreide informatie nodig. Die we kunnen delen met elkaar en met de patiënt. Maar dat gaat weer gepaard met een enorme registratielast. Voordat we het weten besteden we net zoveel of zelfs meer tijd aan het vastleggen van de zorg en effecten daarvan als aan het zorg verlenen zelf. Is dat allemaal wel nodig? Wat zijn de parameters die echt van belang zijn om de kwaliteit van zorg te monitoren. En wat is overbodig. Vragen die ons allen bezighouden. Ook voor de prostaatkankerzorg.

lees verder