Trials

Het IKNL-trialbureau biedt professionele ondersteuning aan onderzoekers bij de opzet, uitvoering en afronding van klinische studies, en werkt samen met verschillende onderzoeksgroepen. Voor veel klinische studies verzorgen de IKNL-datamanagers ook de dataverzameling in de ziekenhuizen.

Voor meer informatie, zie Trialbureau