Oncoguide

oncoguide

Zorgprofessionals kunnen gebruik maken van Oncoguide. Daarmee komen kennisbronnen zoals richtlijnen en predictiemodellen digitaal beschikbaar, zodat zorgprofessionals samen met de patiënt de juiste beslissingen kunnen nemen. Met Oncoguide zet IKNL samen met zorgprofessionals een stap naar ‘data driven healthcare’.

Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app voor tablet en website (niet voor smartphone). Het systeem is de eerste stap die IKNL zet in het innovatieprogramma OncolinQ. Daarin wordt gewerkt aan slimme informatietechnologie voor gegevensuitwisseling in de oncologie.
Oncoguide is te gebruiken via de app en de website ‘www.oncoguide.nl’. De app is verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play.
Oncoguide

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: