Denktank ICT & Innovatie

De Denktank ICT & Innovatie bespreekt mogelijkheden voor het snel-lerende zorgsysteem (rapid learning healthcare system). In deze denktank hebben experts op het gebied van kunstmatige intelligentie in de zorg zitting. Het doel is om de transitie naar snel-lerende zorgsysteem voor de kankerzorg te bespoedigen. 

Missie IKNL, ICT & Innovatie

IKNL is een onafhankelijk kennisinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. De missie van IKNL is het reduceren van de impact van kanker. Dat doet IKNL op basis van inzichten van real world data in de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De kerntaken die daarbij horen zijn de registratie en abstractie van data, het analyseren van die data en genereren van inzichten, en het aanbieden van die inzichten in een vorm die optimaal is voor implementatie in de zorg. Om haar missie op een verantwoordelijke, duurzame en toekomstbestendige manier te vervullen zijn innovatieve ict-oplossingen onmisbaar (zie ook visiedocument 'Data laten leven').

Denktank

De Denktank ICT & Innovatie bestaat uit vooraanstaand deskundigen uit wetenschap, bedrijfsleven, de zorg (buiten en binnen oncologie) en overheidsinstanties. De leden nemen deel aan de klankbord op persoonlijke titel. Leden nemen in principe voor 1 jaar deel in de denktank. De denktank komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. De denktank kan vanuit verschillende invalshoeken en een breed perspectief meedenken over de ict en innovatiestrategie en activiteiten van IKNL. 

Leden

 • Dr. Lies van Gennip, directeur a.i. Stichting PALGA
 • Prof. Dr. Wiro Niessen, Biomedical Imaging TU Delft en Erasmus Universiteit, CTO Health-RI
 • Prof. Dr. Lukas Dekker, TU Eindhoven, cardioloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Dr. Rudolf Fehrman, internist oncoloog UMC Groningen, bio-informaticus
 • Dr. Gabe Sonke, internist oncoloog AVL Amsterdam, epidemioloog
 • Dr. Erik Jan Vlieger, fysicus, arts, ondernemer
 • Ir. Louise Verheij van Wijk, lid raad van Toezicht TNO

Aangesloten vanuit IKNL

 • Prof. dr. Thijs Merkx, bestuurder IKNL
 • Prof. dr. Valery Lemmens, bestuurder IKNL
 • Dr. ir. Xander Verbeek, manager ict-innovatie
 • Dr. Bas Geerdes, medisch manager
 • Drs. Aiko de Raaf, manager tumorteams
 • Prof. dr. Peter Huijgens, adviseur IKNL

Profiel van de leden

Lies van Gennip

Lies van Gennip is opgeleid en gepromoveerd (cum laude) als Bioloog. Gedurende haar carrière is ze in verschillende posities bezig geweest met innovatie van de zorg. Dat begon in de negentiger jaren bij HISCOM (toenmalig marktleider op het gebied van EPD’s in Nederland) met technologie assessment van nieuwe ict-toepassingen in de zorg. Vanaf 1996 gaf zij bij TNO leiding aan de ontwikkeling van een accreditatiesysteem voor ziekenhuizen en in 1999 werd zij de eerste directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Tussen 2002 en 2005 was zij directeur van NVAO, het accreditatiesysteem voor onderwijs dat in 2002 werd opgericht. In 2006 kwam zij weer terug in de gezondheidzorg als directeur van STIVORO, expertisecentrum voor tabaksontmoediging. Van 2012-2019 was zij directeur/bestuurder van Nictiz. Sinds 2008 is zij ook actief als onafhankelijke toezichthouder. Op dit moment is zij lid van de Raad van Toezicht van het Albert Schweizer Ziekenhuis, met portefeuilles innovatie en ict, en als voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Directeur a.i. at Stichting Palga

Lukas Dekker

Lukas Dekker is cardioloog-elektrofysioloog in het Catharina Ziekenhuis en Eindhoven en professor bij de faculteiten Electrical Engineering en Biomedical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is medeoprichter en bestuurder van het Eindhoven Medtech Innovation Center (e/MTIC), evenals van het Nederlands Hart Netwerk (NHN)

Erik-Jan Vlieger

Dr. Erik-Jan Vlieger (Amsterdam, 1971) is arts en ondernemer. Hij is afgestudeerd als fysicus en als medicus. Hij begon zijn carrière als fysicus in de radiotherapie en promoveerde daarna in de radiologie. Hij ging als adviseur in de zorg aan de slag bij Plexus (2004). Als managing partner bracht hij Plexus onder bij KPMG (2011), waar hij de zorgpraktijk leidde. Vanaf 2014 is Erik-Jan ondernemer in de zorg. Hij was intensief betrokken bij Incision, sinds 2017 trekt hij aan zijn eigen bedrijf Alii, voor verbeterde omgang met kennis in de zorg. De keuzes in zijn carrière zijn erop gericht om altijd te werken aan de allerbeste zorg voor patiënten.

Louise Verheij

Louise Verheij van Wijk studeerde Aerospace Engineering aan de TU Delft. Zij heeft vanaf 1996 verschillende leidinggevende functies vervuld bij Philips Consumer electronics, semiconductors en de laatste 10 jaar als vice president bij Philips Healthcare en is eind 2019 toegetreden tot de raad van Toezicht bij TNO. Zij heeft zich altijd op het snijvlak van technologie en mens begeven en specifiek op het relevant maken van technologische innovaties voor de mens.